Plaats Jobke

Veelgestelde vragen

Is Jobke.info een interimkantoor?

Neen! Jobke.info is een informatieplatform voor bijverdienstes. Jobke.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud en afhandeling van de vacatures op de website.

Zijn alle jobkes 100% betrouwbaar?

Het Jobke.info-team controleert elke bijverdienste die op de website verschijnt zeer grondig. Wij zijn ervan overtuigd dat alle aangeboden jobkes volledig betrouwbaar zijn. Moest er toch een ernstig vermoeden zijn dat een bijverdienste onbetrouwbaar is, zullen we deze toevoegen aan deze lijst. We horen het ook graag van u via hallo@jobke.info!

Aan welke vereisten moet een bijverdienste voldoen om op deze website te verschijnen?

Er zijn 3 belangrijke vereisten:
1) De bijverdienste moet transparant en duidelijk zijn.
2) De bijverdienste moet voor lange termijn mogelijk zijn.
3) Het moet wel degelijk om een bijverdienste gaan. Halftijdse of 3/4de jobs worden geweerd van de website.