Plaats Jobke

Belastingvrij bijverdienen: Alles wat je moet weten

Belastingvrij bijverdienen

Belastingvrij (of onbelast) bijverdienen was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Bijgevolg verdiende bijna iedereen in het verleden bij in het zwart.
Gelukkig heeft de overheid ingezien dat ze de burgers een mogelijkheid moest geven tot belastingvrij bijverdienen. Al is het maar voor een beperkt bedrag. In deze blogpost ontdek je alles wat je moet weten als je belastingvrij wilt bijverdienen in België.

Onbelast bijklussen als Verenigingswerk

Als je werk wilt verrichten voor een vereniging om hier onbelast geld mee te verdienen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
Ten eerste moet je voor minstens 4/5 werknemer zijn. Werk je maar halftijds? Dan kan je niet onbelast bijklussen voor een vereniging.
Ben je zelfstandige in hoofdberoep? Dan mag je niet belastingvrij bijverdienen in dezelfde activiteit als je hoofdberoep. Bijvoorbeeld: Een zelfstandige schrijnwerker mag niet onbelast bijverdienen door voor de lokale scouts een nieuwe keuken te plaatsen.
Gepensioneerden komen wél in aanmerking om belastingvrij bij te verdienen. Studenten, huismannen of huisvrouwen, en werkzoekenden mogen niét onbelast bijverdienen.

De volledige lijst van toegelaten activiteiten onder de noemer verenigingswerk kan je hier terugvinden. Het gaat hier om diensten die buiten het professionele circuit vallen. Kort samengevat gaat het hier over activiteiten als animator, begeleider, trainer, begeleider, enz.

Iedereen die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag tot €6340 per jaar belastingvrij bijverdienen. Met belastingvrij bedoelen we hier wel degelijk dat er géén belastingen en géén sociale bijdragen betaald moeten worden.

Als je van start wilt gaan met onbelast verenigingswerk, dan moet je je eerst aanmelden op de website bijklussen.be. Dit is een website die beheerd wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Als je dit hebt gedaan, zit jouw taak er op. De vereniging moet de activiteit die jij hebt uitgevoerd, namelijk ingeven op dezelfde applicatie.
Als bijverdiener kan jij wel steeds op de website bijklussen.be nagaan of je de limiet van €6340 al bereikt hebt en of de vereniging de aangifte wel degeljk heeft gedaan.

Belastingvrij bijverdienen via website bijklussen.be

Verenigingswerk <-> Vrijwilligerswerk

Er is vaak verwarring tussen de termen verenigingswerk en vrijwilligerswerk. In deze financiële context is er een zeer groot verschil tussen beide.

Vrijwilligerswerk is, zoals het woord aageeft, vrij en zonder verplichting. Bij vrijwilligerswerk is er geen overeenkomst of contract. Na de activiteit of prestatie wordt er geen aangifte gedaan. Daarnaast is vrijwilligerswerk onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen. Deze vergoeding is uiteraard belastingvrij.
De maximale terugbetaling van de onkosten bij vrijwilligerswerk bedraagt €34,71 per dag.

Het spreekt dus voor zich dat je geen vrijwilligerswerk moet doen als je veel geld wilt verdienen. Meestal kiezen mensen ervoor om vrijwilligerswerk te doen als ze een emotionele band hebben met een organisatie, of als ze de uit te voeren taak als een hobby zien.

Diensten van burger aan burger

De regels rond de diensten van burger aan burger zijn exact hetzelfde als die voor verenigingswerk. Enkel werknemers die minstens 4/5 werken en gepensioneerden komen in aanmerking. Daarnaast mag een zelfstandige in hoofdberoep niet dezelfde activiteit belastingvrij uitoefenen.

De volledige lijst aan activiteiten die je belastingvrij mag uitvoeren bij de diensten van burger aan burger, kan je hier terugvinden. Kort samengevat gaat het hier om kleine taken zoals bv. gras maaien, kinderen opvangen, bijles geven, enz.
Er zijn echter 2 hindernissen die de populariteit van deze manier van belastingvrij bijverdienen in de weg staan.
Ten eerste moet het om occasionele klussen gaan. Het is dus niet toegestaan om elke week het gras te maaien of op vaste basis bijles te geven. Daarnaast mag je ook geen reclame maken voor je activiteit.
Waar kan je deze manier van belastingvrij bijverdienen dan wel voor inschakelen? Bijvoorbeeld een grote kuis die maar 1x per jaar gebeurt en waarvoor je de hulp van je buurvrouw inschakelt.

Het maximale bedrag van €6340 per jaar waar je niet op belast wordt, is ook hier van toepassing.

Ook het platform dat gebruikt wordt om de aangifte te doen, is hetzelfde. Dit gebeurt ook op de website bijklussen.be van het RSZ.
Er is echter wel 1 groot verschil in vergelijking met de aangifte bij verenigingwerk. Bij de diensten van burger aan burger is het de “Bijklusser” die de aangifte moet doen. In het voorbeeld hierboven van de grote kuis, is het dus de buurvrouw die op de website bijklussen.be een aangifte moet doen. Hiervoor moet ze het type van activiteit, de periode en het betaalde bedrag ingeven.

Starten met belastingvrij bijverdienen in de deeleconomie

Onze favoriete manier van belastingvrij bijverdienen, is via het systeem van de deeleconomie. De overheid heeft allicht voor de benaming “deeleconomie” gekozen omdat bijklussers hun diensten online delen met de wereld en dus ook met de economie.

De voorwaarden om belastingvrij bij te verdienen in de deeleconomie zijn soepeler dan bij de andere categoriën. Iederéén mag namelijk bijklussen in de deeleconomie.
Er is maar één beperking. Zelfstandigen mogen niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren. De volledige lijst aan actieve deeleconomieplatformen in België vind je hier. Er staan meer dan 100 platformen op deze lijst, dus jij hebt een uitgebreide keuze om belastingvrij bij te verdienen!

Wat betekent dit voor jou? Als een bedrijf op deze lijst staat, betekent het dat dat bedrijf door de overheid is goedgekeurd om zijn deelnemers/bijklussers belastingvrij te laten bijverdienen.

Om nu te starten met belastingvrij bijverdienen in de deeleconomie, maak je een account aan op 1 van de bijverdiensten in deze lijst. Geen nood, wij hebben de leukte activiteiten al geselecteerd. Die vind je hieronder.
Als je ingeschreven bent bij een platform, kan je van start gaan met geld te verdienen bij dat platform. De betaling voor jouw diensten zal je rechtstreeks via het platform ontvangen.

De inkomsten die je ontvangt via een deeleconomieplatform, moet je aangeven op je jaarlijkse belastingbrief. In tegenstelling tot bij verenigingswerk en diensten van burger tot burger, moet je deze niet aangeven op bijklussen.be.
Ook het deeleconomieplatform geeft langs zijn kant uw inkomsten door aan de overheid. Zij kijken dan na of u de limiet van €6340 die je maximum belastingvrij mag verdienen, hebt overschreden. Is dat niet het geval? Dan zal je ook geen belastingen moeten betalen op je belastingbrief.

Hoe beginnen met belastingvrij bijverdienen?

Deze bijverdiensten zijn allemaal terug te vinden op de lijst van de overheid.

Deliveroo: Bezorger per fiets worden

Babysits: Babysitter worden

Martha: Nanny worden

Care: Schookmaker/schoonmaakster worden

Drivy: Je auto verhuren

Bijleshuis: Bijles geven

Airbnb: Je woning verhuren

Kluster: Je diensten aanbieden aan anderen

Whelp: IT hulp geven

Belastingvrij bijverdienen vanaf 2021

Helaas heeft het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020 de wet vernietigd die onbelast bijverdienen mogelijk maakt. Volgens het Grondwettelijk Hof is de wet namelijk in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Gelukkig verandert er in 2020 helemaal niets aan het principe van onbelast bijverdienen. Dat wil zeggen dat je nog tot en met 31 december 2020 gebruik kan maken van bovenstaande belastingvrije bijverdiensten.

Wat er vanaf 2021 zal gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. Wij vermoeden dat het nog steeds mogelijk zal zijn om bij te klussen, mits een belasting van 10%. Dit is echter nog niet bevestigd. Afwachten dus!

Veel succes met je zoektocht naar een belastingvrije bijverdienste. Volg zeker ook onze Facebook pagina, waar we regelmatig nieuwe Jobkes en leuke wedstrijden op posten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *